• E-mail Address : cpasrilanka@sltnet.lk
  • Daya Jayasinghe
  • Mr. Zahid Musafer
  • Mr. P S J Ratnayake
  • Mr. Derrick Jayakumar
  • Mr. R M D Bandara
  • Mrs.S N P Samarasinghe
  • Mr. Niroshana Jayasundara
  • Mr. N H Karunarathna
  • Mr. Jayantha Fernando